logo
VPI_LES - Virtualni poslovni inkubator
za inovativne lesne izdelke in tehnologije
.blank line.
.blank line.
DOGODKI
id Dogodek Vabilo Dokumenti Zabeležka
1 ZAČETNA delavnica VPI_Dg1_vabilo.pdf Zacetni.pdf  /
2 Predstavitev dobrih praks VPI lesarjev VPI_Dg2_vabilo.pdf VPI_PRIM_ANLZ.pdf  /
3 Model organiziranja VPI lesarjev VPI_Dg3_vabilo.pdf VPI_MODEL_ORG.pdf  /
4 Možne IKT platforme za e-inkubacijo VPI_Dg4_vabilo.pdf VPI_IKT_OSNOVA.pdf  /
5 Usmeritve za podporne e-storitve/orodja VPI_Dg5_vabilo.pdf VPI_USMERITVE.pdf  /
6 Prikaz podpornih e-orodij za inkubacijo VPI_Dg6_vabilo.pdf VPI_E-ORODJA.pdf  /
7 Demonstracija dela e-učilnice VPI_Dg7_vabilo.pdf VPI_E-UCILNICA.pdf  /
8 Predstavitev koncepta co-working delavnic VPI_Dg8_vabilo.pdf VPI_COWORKING.pdf  /
9  Coworking 1 - Tehnologija 15.2.2020 VPI_CW1_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
10  Coworking 2 - Ekonomika 22.2.2020 VPI_CW2_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
11  Coworking 3 - eMarketing 29.2.2020 VPI_CW3_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
12  Coworking 4 - eMarketing 23.4.2020 / ZOOM VPI_CW4_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
13  Coworking 5 - Ekonomika 24.4.2.2020 / ZOOM VPI_CW5_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
14  Coworking 6 - Tehnologija 25.4.2020 / ZOOM VPI_CW6_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
15  Coworking 7 - eMarketing 28.4.2020 / ZOOM VPI_CW7_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
16  Coworking 8 - Ekonomika 29.4.2020 / ZOOM VPI_CW8_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
17  Coworking 9 - Tehnologija 30.4.2020 / ZOOM VPI_CW9_vabilo.pdf v Moodle učilnici  /
18 Ocena delovanja na področju TEHNOLOGIJA VPI_Dg9_vabilo.pdf VPI_OCENA_TEH.pdf  /
19 Ocena delovanja na področju E-MARKETING VPI_Dg10_vabilo.pdf VPI_OCENA_MKT.pdf  /
20 Ocena delovanja na področju EKONOMIKA VPI_Dg11_vabilo.pdf VPI_OCENA_EKN.pdf  /
21 KONČNA delavnica projekta VPI-LES VPI_Dg12_vabilo.pdf VPI_POROCILO.pdf  /


      
NOVICE
 datum novica opomba / povezava
15.4.2020Coworking delavnice na daljavo - Zaradi omejitev dogodkov (korona virus) smo se odločili, da izvedemo predvidene coworking delavnice na daljavo in sicer z uporabo aplikacije ZOOM. Opis aplikacije in navodila za uporabo so na povezavi https://sticisce-sredisce.si/uporaba-aplikacije-zoom/ . Vse zainteresirane udeležence coworking delavnic Tehnologije, Ekonomike in Marketinga prosimo, da si ZOOM naložijo na svoje računalnike, tablice ali telefone.
Coworking delavnice bomo izvedli v zadnjih dveh tednih aprila. O točnih terminih vas bomo obvestili na teh novicah in tudi z OPOMNIKOM preko e-pošte.
7.3.2020POZOR: Zaradi preventivnih razlogov (koronavirus) bomo za 14. 3. 2020 predvideno coworking delavnico izvedli kasneje. O novem terminu vas bomo obvestili v teh novicah in tudi v opomniku po e-pošti vsaj en teden pred delavnico.
6.3.2020Osmi razvojni dan gozdno lesnega sektorja: Lesna industrija ključna za boj proti podnebnim spremembam
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 5. marca 2020 v okviru sejma DOM, potekal že osmi razvojni dan gozdno lesnega sektorja s posvetom in razpravo, na katerem so udeleženci poudarili strateški pomen slovenske lesne industrije.
Celotna novica je dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-03-05-osmi-razvojni-dan-gozdno-lesnega-sektorja-lesna-industrija-kljucna-za-boj-proti-podnebnim-spremembam
Prof. dr. Miha Humar (prvi z leve) med razpravo
2.3.2020V februarju smo uspešno zaključili prve tri coworking delavnice in se seznanili: 1) z novimi tehnologijami in postopki lesne obdelave, 2) s pripravo zmožnostne študije in uporabo orodja eFS, 3) s tem kako pripravimo dobro/uspešno strategijo e-marketinga. Veseli nas, da že uporabljate e-učilnico (Moodle) in komunicirate z mentorji ter svetovalci.
V marcu bo sledil nov cikel coworking delavnic, a o tem vas bomo obvestili z vabili in napovednikom vsebin.
Bojan Pogorevc (tretji z desne) predstavlja eFS
27.2.2020V soboto, 29. 2. 2020, bo v Gornjem Gradu delavnica s področja e-MARKETINGA. Delavnico bo vodila Anja Naraločnik.
Cilj sobotne delavnice je spoznati kako zasnovati strategijo za uspešno marketinško komuniciranje. Udeleženci bodo spoznali kako: zastaviti cilje željene rasti, spoznati trg in njegove potrebe, pridobiti vsebine za marketinško komuniciranje.
Tematski poudarki delavnice bodo: strateško delovanje, stik s potrebami trga in priprava vsebin, ki dajejo trgu vrednost ter hkrati ustvarjajo prodajo. Prikazani bodo trije praktični primeri in sicer primer analize trga, primer načrta komuniciranja in strateške promocije. Analiza trga je pomembna iz vidika pridobivanja vsebin za marketinško komuniciranje.
Načrt komuniciranja je pripomoček, ki nas vodi po tematikah komuniciranja in kanalih komunikacije, kjer komuniciramo s strankami. Strateška promocija pa je pomembna iz vidika usmerjanja novih sledilcev po prodajnem procesu.
Strategija distribucije pri e-Marketingu
Zgoraj je samo drobec tega kar bomo na delavnici predstavili o spletnem marketingu in strategijah le-tega. Na platformi Moodle (e-učilnica) si bodo lahko registrirani člani in gosti ogledali VIDEO klipinge z delavnice in dosegali do gradiv in primerov.
19.2.2020Dne 22.2.2020 (sobota) bo od 8:30 do 10:00 v Nazarjah, v Jakijevi hiši, potekala druga coworking delavnica s tematiko Kako lahko izdelam zmožnostno študijo za pričetek podjetniške dejavnosti oziroma uvajanje novega izdelka. Delavnico bosta vodila Bojan Pogorevc in Miran Zager.
Od ideje do Poslovnega načrta
Udeleženci delavnice se bodo seznanili z namenom Zmožnostnih študij, z oblikami in sestavnimi deli študij ter zakaj predstavljajo izhodišče za pripravo poslovnih načrtov. V drugem delu delavnice bodo prikazani praktični primeri zmožnostnih študij za a) drobne lesne izdelke (galanterijo), b) lesno gradnjo in c) lesne izdelke za šport in igro. Mentorji in svetovalci, ki bodo vodili delavnico, bodo tudi odgovarjali udeležencem na zastavljena vprašanja.
Na platformi Moodle (e-učilnica) si bodo lahko registrirani člani in gosti ogledali VIDEO klipinge z delavnice.
11.2.2020Prva coworking delavnica s področja lesne tehnologije bo izvedena v soboto, 15. 2. 2020 od 8:30 do 11:30 v Jakijevi hiši v Nazarjah. Delavnico bo vodila mag. Marica Mikuljan. Program delavnice je prikazan na VPI_PROG_1.pdf. Vabljeni vsi, ki jih uporaba novih tehnologij in tehnik pri lesni obdelavi zanima.
Na platformi Moodle (e-učilnica) si bodo lahko registrirani člani in gosti ogledali VIDEO klipinge z delavnice.
20.12.2019V Nazarjah je v sredo, 18. 12. 2019, potekala delavnica LAS projekta VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za lesarje. Demonstrirali smo delo v e-učilnici (platforma Moodle) in predstavili skupne (coworking) delavnice na področju TEHNOLOGIJE LESNE OBDELAVE, EKONOMIKE POSLOVANJA in PROMOCIJE Z E-MARKETINGOM.
Udeleženci delavnice spremljajo predstavitev dela z e-učilnico
Projekt VPI-LES se izvaja v okviru programov LAS (Lokalna Akcijska Skupina) in je namenjen spodbujanju podjetništva ter uvajanja novih tehnologij lesne obdelave, novih materialov in novih oblik razvoja (odprto inoviranje) pri lesarjih. Projektni partnerji so: Občina Nazarje, Občina Gornji Grad, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in SAŠA Inkubator. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (ESRR sklad). Predstavitve sta se udeležila tudi predstavnika MGRT, ki sta z zanimanjem spremljala le-to ter tudi razpravo, ki se je razvila ob tem.
Kot udeleženci projekta lahko sodelujejo zainteresirani novi podjetniki (d.o.o., s.p., so.p., …), tisti ki šele razmišljajo o podjetništvu (študenti, dijaki, …), tisti ki imajo popoldansko dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetijah in tudi že uveljavljeni podjetniki, ki želijo uvajati inovativne lesne izdelke. Sam koncept projekta je pozdravil tudi predsednik Območne obrtne zbornice Mozirje in izrazil pričakovanja članov po konkretnih učinkih projekta. O pomenu inovativne lesne predelave v ZSD je spregovorila tudi direktorica Zavoda Savinja kot prvostopenjske kontrole izvajanja projekta
V zadnji fazi projekta se bo izvajala testna (pilotna) inkubacija z do 15 udeleženci, kjer bodo članom inkubatorja in gostom na voljo e-orodja in pomoč svetovalcev in mentorjev. Delo inkubatorja poteka »na daljavo«, a tudi neposredno na skupnih delavnicah (coworking). V delo bodo vključeni vsi, ki si želijo poglobiti znanje pri novih tehnologijah, pri drobnih lesnih izdelkih in tudi konstrukciji in oblikovanju lesnih izdelkov.
12.12.2019Pomembna oblika dela inkubirancev in ostalih, ki jih lesna problematika zanima so skupne ali co-working delavnice. Potekale bodo na treh področjih: a) TEHNOLOGIJA LESNE OBDELAVE, b) EKONOMIKA POSLOVANJA in c) PROMOCIJA TER E-MARKETING. Od januarja 2020 do maja 2020 bomo izvedli 3 x 3 delavnic, kjer se bodo udeleženci seznanili z novimi pristopi in praktičnimi zgledi. Udeleženci bodo lahko uporabljali tudi širok nabor praktičnih zgledov in se o svojih potrebah/željah pogovorili z mentorji in svetovalci.
Seznam e-učilnic na platformi Moodle v SAŠA Inkubatorju
12.12.2019Podporno okolje za pilotno inkubacijo v virtualnem inkubatorju lesarjev se popolnjuje in testno že deluje e-učilnica na platformi Moodle. Za e-učilnico skrbi SAŠA INKUBATOR, za vsa e-gradiva pa mentorji/svetovalci. Vsem zainteresiranim bo delo z e-učilnico demonstrirano na delavnici 18.12.2019 v Nazarjah (glej vabilo pri 7. delavnici).
Pozdrav po dosegu https://ucilnica.sasainkubator.si/
21.10.2019Strokovna javnost oziroma potencialni mentorji/svetovalci so vabljeni na predstavitev Usmeritev za izvajanje podpornih e-storitev v postopku inkubacije in tudi predstavitvi podpornih e-orodij za izvajanje teh storitev, ki bo v Gornjem Gradu dne 25. 10. 2019 ob 16:00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad. Več o mentorstvu pri projektu VPI-LES je na povezavi (desno). MENTOR.pdf
11.9.2019V Gornjem Gradu bosta 19.9.2019 potekali delavnici namenjeni predstavitvi analitične primerjalne študije glede virtualnih inkubatorjev lesarjev v Sloveniji, Avstriji in Italiji ter Modela organiziranja virtualnega poslovnega inkubatorja. Od več možnih modelov bo predlagan najbolj primeren. Na delavnici je vabljena strokovna javnost, odločevalci, partnerji, uporabniki in tudi mediji.


izhod     
   IZHODpišite nam na info@vpi-les.euZA MEDIJE